Auhinnatud!

2006 Veriora Noortekeskushoone uusehitus  Eesti PARIM puitehitis
2005 Toidlustuskeskus "Paviljon" uusehitus  PARIM ehitus Tartus
2004 Põlva kunsmurukattega jalgpalliväljaku rajamine  Põlva linna Aasta tegu
2003 OÜ Põlva Agro Aarna uue lüpsikarjalauda ehitus Eesti PARIM puitehitis

2015

Küütri 2, Tartu korterelamu-ärihoone
Kivi 40, Tartu 30-krt. korterelamu
Räpina ÜG IV korruse renoveerimine
AS Grüne Fee laohoone juurdeehitus
MTÜ Põlva jahiselts kontorihoone

Objektid

Objektid

2014

AS Räpina Paberivabrik varjualuse ehitus
Tartu KHK kabinettide renoveerimine
Eramu rekonstrueerimine  Räpina vallas

2013

Kiidjärve looduskeskus rekonstrueerimine
TÜ Loodusmuuseum fondihoidlate ehitustööd
Metsanurga talu loodusõppekeskuse väliklassi ja saunahoone  ehitus
OÜ Aptek Aster perearstikeskuse välisfassaadi soojustus

Objektid

2012

Põlva jäätmejaama ehitus
Tartu KHK ruumide renoveerimine
Põlva päästeameti  depoo rekonstrueerimine
Põlva Agro  OÜ söödakuuri ehitus
Vanaküla külakeskus rekonstrueerimine
Tartu Annelinna kooli tuletõkkeuste paigaldus

2011

Mäe talu uue laudahoone ehitus
MTÜ Lootos büroohoone ehitus
Ihamaru kõrtsihoone rekonstrueerimine
Piirissaare jäätmejaama ehitus
AS Räpina Paberivabrik laohoone ehitus
AS Krootuse Agro  silohoidla seitus
Väimela mõisapargi rekonstrueerimine

Objektid

Objektid

2010

Räpina hotelli rekonstrueerimine
MTÜ Lootos büroohoone ehitus III etapp
Räpina Aianduskool
MTÜ SK Kõlleste spordisaali fassaadi soojustus

2009

Põlva KHK koridoride renoveerimine
Saatse Muuseumi peamaja ja kõrvalhoonete renoveerimine
AS Salvest garaazide fassaadi renoveerimine
Räpina AK teede renoveerimine
Värska jäätmejaama ehitus
Räpina staadionihoone inventarihoone rekonstrueerimine
Lüübnitsa külakeskuse rekonstrueerimine

Objektid

Objektid

2008

Linte külakeskuse uue maja ehitus
Värska kultuurimaja rekonstrueerimine
Põlva KHK tantsusaali pikenduse ja peafuajee rekonstrueerimine
Räpina Aianduskool söökla rekonstrueerimine
Värska muusikakooli renoveerimine
Põlva Keskkooli fassaadi soojustus
Krootuse Agro uue lauda ehitus
V-Kuuste põhikooli köögiploki rekonstrueerimine

2007

Saue ARK uue büroohoone ehitus
Vastse-Kuuste ambulatooriumi renoveerimine
Põlva kohtumaja renoveerimine + välitööd
Mooste võimla renoveerimine
Hotell Pesa I I korrus+ soojustus
FC Lootos bürooruumide rekonstrueerimine
OÜ Põlva Agro noorkarjalauda ehitus
Räpina ÜG juurdeehitus koos saali rekonstrueerimisega
V-Kuuste põhikooli ruumide renoveerimine
OÜ Periko Tehnik kaupluseruumide renoveerimine

Objektid

Objektid

2006

Peri POÜ uue lauda ehitus
Leevi rahvamaja spordisaali juurdeehitus
Veriora Noortekeskushoone uusehitus  (Eesti PARIM puitehitis)
Räpina Vikerkaar lasteaed
Põlva politseihoone rekonstrueerimine
Tartu maksuameti bürooruumide rekonstrueerimine
OÜ Põlva Agro uue lauda ehitus
Mooste spordiväljaku rajamine
Põlva Sotsiaalmaja I etapi ehitustööd
Põlva KK raamatukogu ehitustööd

2005

Enerel OÜ Põlva kontori rekonstrueerimine
Toidlustuskeskus "Paviljon" uusehitus  PARIM ehitus Tartus
eramu ehitus Tartus
Värska tervisekeskus rekonstrueerimine
Põlva Agro noorkarjalauda uusehitus
OÜ Haage lüpsilauda uusehitus
Külmsoo talu lüpsilauda uusehitus
RMK Kagu regiooni kontoihoone rekonstrueerimine
Allaste farmi sõnnikuhoidla ehitus, Viljandi maakonnas

Objektid

Objektid

2004

Kõlleste Valla  saunahoone ehitustööd
OÜ Kodukaupade Grupp kaupluseruumide renoveerimine
Mammaste Tervisekeskus I etapi ehitustööd
Põlva KHK  salongi rekonstrueerimine
RMK Räpina taimla I kasvuhoone ehitus
Tartu Meditsiinikooli õpperuumide ehitustöödkool
Põlva kunsmurukattega jalgpalliväljaku rajamine  Põlva linna Aasta tegu
Räpina ÜG söökla rekonstrueerimine
Põlva ÜG vana korpuse akende vahetus
Haava 1, Tartu korterelamu katuse renoveerimine
eramu ehitus Loigu 25, Tallinn
Krootuse lasteaia renoveerimine
Kölleste spordikompleksi renoveerimine
Krootuse eramu katuse vahetus
Lpk."Lepatriinu" akende vahetus ja piirdeaia ehitus
AS Mahta Kütus uue tanklahoone ehitus  Võrus

2003

Tartu Meditsiinikooli ühiselamu I korruse renoveerimine
Põlva Mesikäpa halli abiruumide ehitustööd
Mammaste Lasteaed-algkooli juurdeehitus
Põlva Muusikakooli rekonstrueerimine
Põlva KHK III korruse ruumide renoveerimine
Põlva politseihoone bürooruumide remonttööd
Evangeelse Uueelu Põlva Koguduse Peetri kiriku torni ehitus
KÜ Mäe 15, Põlva trepikodade välisvarjualuste ehitus
Räpina ÜG tööõpetusklasside ehitustööd
OÜ Põlva Agro Aarna uue lüpsikarjalauda ehitus Eesti PARIM puitehitis
Räpina ÜG akende vahetus
Mooste kultuurimaja väikese saali ja fuajee renoveerimine
AS Kagureis hotelli II ja III korruse tubade rekonstrueerimine

Objektid

2002

Viluste PK tööõpetuse ruumide rekonstrueerimine
Põlva POÜ lüpsikarjalauda ehitus
Tootmishoone vundament Rõngus
Tilsi lastekodu platside katmine tänavakiviga
Põlva Tööstuse tänava pumplahoone ehitus
RMK Kagu regiooni kontorihoone rekonstrueerimine
Tartu Meditsiinikooli arvutiklassi ja auditooriumi renoveerimine
OÜ Haugas tehnilise ülevaatuspunkti ehitus
Mammaste Lasteaed-Algkooli sõimerühmade ehitustööd
Räpina  linna raamatukogu ehitustööd
OÜ Põlva Reisijateveod Põlva bussijaama varikatuse ehitus

2001

Leevi Internaatkooli puidutöökoja ehitustööd
Leevi hooldekodu palatite remont
Põlva tervisekeskuse hoone osaline rekonstrueerimine
OÜ Apteek Aster perearstikeskuse fassaadi renoveerimine
AS Paloma Papp uue laohoone ehitus
OÜ Emer Pen kontorihoone rekonstrueerimine
Põlva ÜG katusekatte vahetus
OÜ Apteek Aster  perearstikeskuse kabinettide renoveerimine
AS Regio kontorihoone Kastani 14, Tartu rekonstrueerimine
Põlva KHK Linnavalitsuse ruumidi ehitustööd
AS Põlva Piim kontorihoone fassaadi renoveerimine
AS Värska Sanatoorium külalistemaja tubade renoveerimine

Objektid

2000

Põlva tervisekeskuse ujula rekonstrueerimine
Põlva Maakohtu kohtusaalide renoveerimine
AS Mahta Kütus uue tanklahoone ehitus
AS Põlva Haigla saali rekonstrueerimine
Räpina ÜG õppekorpuse osaline rekonstrueerimine
OÜ Apteek Aster perearstikeskuse massaazikabinettide rekonstrueerimine
Põlva ÜG raamatukogu renoveerimine
Kagu maksuamet Võru kontoriruumide rekonstrueerimine
AS Värska Sanatooriumi  ravivõimemise basseini ehitus
RMK Kubja Metskonnahoone rekonstrueerimine
RMK Räpina soekasvuhoone renoveerimine

1999

Põlva Maakohus ruumide rekonstrueerimine
Tartu arestimaja II korruse renoveerimine
AS Glaskomponent tootmise tsehhi rekonstrueerimine
EELK Räpina Diakoonia hooldekodu uusehitus
AS Räpina Haigla kiirabi estakaadi ehitus
AS Tavid valuutavahetuse kontor Tartus
AS Eesti Raudtee Võru jaamahoone renoveerimine
Põlva politseihoone ruumide remonditööd
Himmaste külakeskuse rekonstrueerimine
AS Eesti Energia Võru kontorihoone rekonstrueerimine
Kanepi Ühisgümnaasiumi köögiploki renoveerimine
Räpina Ühisgümnaasiumi peasissekäigu rekonstrueerimine
Põlva KK söögisaali ja pesuruumide renoveerimine
Põlva Tervisekeskuse ujula lastebasseini ehitus
Võru siseturuhoone I korruse ehitustööd
AS Hansapank Räpina kontoriruumide rekonstrueerimine

1998

Tartu arestimaja välisfassaadi ehitustööd
Põlva Maakohtu krimnaalametnike ruumide remont
Eesti Ühispanga Põlva kontori renoveerimine
Nordika Kinnisvara AS Pänru mnt 69 trepikodade remont
AS Michael Abakhan Tallinna kaupluseruumide rekonstrueerimine
Põlva Tervisekeskuse basseiniruumide rekonstrueerimine
AS Põlva Soojus katlamaja remonditööd
Leevi arstipunkt remonditööd
Kodukaup kinohoone ünberehitus
AS Põlva Haigla V ja V korruse akende vahetus
Mammaste Lasteaed- Algkooli remonditööd
Himmaste algkoolihoone teise korruse soojustustööd
Põlva Maavalitsuse Haridusosakonna renoveerimine

1997

Põlva TÜ restoran ümberehitustööd
Peri PÜ kontorihoone remont
MÖIK Kagu regionaalse osakonna bürooruumide kap.remont
Põlva Vallahoone akende vahetus aknad
Põlva Maavalitsuse Haridusosakonna  I korruse ruumide renoveerimine
Kiuma küla raamatukogu ehitustööd
Mammaste Lasteaed-Algkooli klassiruumide ehitustööd
Põlva Maksuamet bürooruumide rekonstrueerimine
AS Põlva Piim kohvik-söökla ehitustööd